Het keurmerk bestaat uit ISO 9001, aangevuld met een Veiligheidsdocument waarin een branchespecifieke invulling van (en aanvulling op de ISO 9001) normen wordt gegeven. Met de onafhankelijke toetsing van bedrijven op de eisen uit het veiligheidsdocument wordt de veiligheid in en om de touringcar in al zijn facetten geborgd.

Extra Garanties

Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers op het gebied van veiligheid, het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstverlening van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. De extra garanties dienen maar een doel: u als klant tevreden stellen!

Klantgerichtheid

Kwaliteitsbevordering vraagt om gericht beleid en een inzet op lange termijn. Keurmerk Touringcarbedrijven investeren voortdurend in de kwaliteit van hun personeel en materieel. Klantgerichtheid en zorg voor optimale dienstverlening staan voorop. Van zowel de ondernemer als van de werknemers mag een continue inzet en betrokkenheid worden verwacht, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.

Kwaliteitszorg

De constante kwaliteitszorg leidt er toe dat het erkende Keurmerk Touringcarbedrijf zich met recht specialist in het vervoer per touringcar mag noemen. Binnen een Keurmerkbedrijf vindt op basis van het kwaliteitshandboek voortdurend interne controle plaats, terwijl een onafhankelijke auditinstelling geregeld externe controles uitvoert. Daarmee heeft de passagier de beste dienstverlening voor al het toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer. Veiligheid, comfort en service staan bij het keurmerkbedrijf voorop.

Keurmerk

Het Keurmerk Touringcarbedrijf: voor iedereen zichtbaar
De touringcarbedrijven met erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf zijn gemakkelijk te herkennen. Alle touringcars zijn voorzien van keurmerkstickers, die naast de entreedeur, aan de chauffeurszijde en aan de achterkant van de touringcar zijn aangebracht. Bovendien voeren alle keurmerkbedrijven het door de stichting verstrekte bedrijfsschild en hebben zij een jaarcertificaat met het logo van de stichting.